Αρχική Διενέργεια Εξετάσεων για την Απόκτηση Αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στις 02 & 10 Μαίου 2019

Διενέργεια Εξετάσεων για την Απόκτηση Αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στις 02 & 10 Μαίου 2019

https://www.facebook.com/MDNETinterreg/

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 02 ΜΑΪΟΥ 2019 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΥ 2019.

Γνωστοποίηση  πλήρωσης μίας  (1) θέσης  Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Περιφέρειας Κρήτης, σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και σε ενεργειακά θέματα και επιθεωρήσεις, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 22 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 3K/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ,
στο ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων
τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του
Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη
Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό
Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο
Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308_1995 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΥΠΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

.PDF
ΕΙΣ - 90765 - 16-04-2019, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308_1995