Αρχική Επανεκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).

Επανεκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).

Επανεκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.).

2Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ηρακλείου_180719
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Λασιθίου 180719
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Χανίων 180719
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ρεθύμνου 180719