Αρχική Πρακτικό Νο 3 (17-5-2018) απ 12-14

Πρακτικό Νο 3 (17-5-2018) απ 12-14

.DOC
Ανάρτηση Πίνακα Φαρμακείων 31-05-2018 ΠΕ Χανιων
.XLS
Πίνακας Φαρμακείων 31-05-2018 ΠΕ Χανιων
.DOC
Αίτηση Για Άδεια Ίδρυσης Φαρμακείου Κενών Θέσεων 31-05-2018