Αρχική Νο 29 Πρακτικό απ 1185-1186

Νο 29 Πρακτικό απ 1185-1186

Στις περιοχές των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου & Λασιθίου για τις οποίες εκδίδονται τα εβδομαδιαία αρδευτικά δελτία δεν συνίσταται άρδευση την περίοδο 18-24/10/2018.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:5-10-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΓΕΝΙΚΗ Ι

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:30-9-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:1-10-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:1-10-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:7-10-2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  16-10-2018

 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης ποσότητας αρδευτικού νερού συνίσταται μόνο στην περίπτωση που κατά την διάρκεια των επόμενων ημερών δεν σημειωθούν βροχοπτώσεις στις αντίστοιχες περιοχές.

.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ηρακλείου (11_10_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Λασιθίου (11_10_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ρεθύμνου (11_10_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Χανίων (11-10_2018)