Αρχική Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως ισχύει.

Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως ισχύει.

Πλήρωσης έξι (6) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών ΑνώνυμηΕταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δύο(2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους (Υπουργείο Υγείας) και μίας (1) θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται(Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α’/3.3.1994), όπως ισχύει.

Πλήρωση εβδομήντα τριών (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Σύρου, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου,

Προμήθειας Catering της 5ης συνάντησης της Τοπικής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CLEAN – Technologies and open innovation for low carbon regions/Τεχνολογίες και ανοικτή καινοτομία για περιφέρειες χαμηλού άνθρακα»

Στις 26 Ιουνίου 2019 σε αίθουσα της Υπηρεσίας Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Ηρακλείου, που βρίσκεται στην οδό Αρχ. Μακαρίου 17 θα διενεργηθούν οι εξετάσεις Β΄ περιόδου 2019 για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.) Εθνικών & Διεθνών Μεταφορέων Επιβατών ή Εμπορευμάτων .

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία μέχρι 19/06/2019 . Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2813-410531, 410530 (κα Ζαβαλίδου & κα Τζανάκη).

 

Απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου στον Ματθαίο Χαμογεωργάκη για παράβαση της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Περίληψη

Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω ύπαρξης διαφορετικής τιμής πώλησης

(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/699-1/30.04.2019)

Περίληψη

Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω ύπαρξης διαφορετικής τιμής πώλησης

(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/698-1/30.04.2019)

Περίληψη

Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω διατήρησης και έκθεσης προς πώληση κιμά έτοιμου μη προσυσκευασμένου

(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/706-1/30.04.2019)

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την χορήγηση βεβαίωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου, της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2019, λήγει την Παρασκευή 31/05/2019.

Εξετάσεις Βοηθών Φαρμακείου Ιουνίου 2019

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

.PDF
39259_signed (1)