1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας

Αναρτήθηκε στις 14/11/2019, στην κατηγορία 1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας
Slider image
Slider image

«1ο Ετήσιο Συνέδριο Διευθύνσεων Πληροφορικής Περιφερειών Ελλάδας»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, από 28 έως 30 Νοεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Galaxy.

Σκοπός Συνεδρίου

Σκοπός και Φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει βήμα ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, που εκτείνονται πέρα από τον εγγύς χρονικό ορίζοντα.
Γόνιμος προβληματισμός, δημιουργικός διάλογος, γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής των Περιφερειών, αλλά και επαφή με άλλους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες.

Στελέχη που έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά projects για τους φορείς τους, θα μοιραστούν τις θετικές και αρνητικές εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις. Παρουσίαση αποτελεσμάτων, ερευνών, βέλτιστων πρακτικών και τάσεων.

Κατάθεση προβληματισμών και προτάσεων για την αναβάθμιση του ρόλου των Διευθύνσεων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση.

Επιμέρους Στόχοι του Συνεδρίου

Παρουσίαση, κριτικός σχολιασμός και ανατροφοδότηση για έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών που σχεδιάζονται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στο Δημόσιο Τομέα.
Να δώσει στους συμμετέχοντες όραμα, ενέργεια, τρόπους ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Να οργανώσει, να συγκεκριμενοποιήσει και να αναδείξει τα επιτεύγματα, αλλά και τους προβληματισμούς των στελεχών Πληροφορικής.
Να αποτελέσει σημείο αναφοράς και επικοινωνίας σε ετήσια βάση και να καθιερωθεί ως θεσμός.

Επιθυμητά Αποτελέσματα και Αποφάσεις που θα ληφθούν:
1. Κοινή πορεία.
2. Δημιουργία ομάδων εργασίας για: α) Διαλειτουργικότητα, β) Ασφάλεια, γ) Διαδικτυακή Παρουσία, δ) Ανάπτυξη Λογισμικού, ε) BPM – BPR, στ) Ανοικτή Διακυβέρνηση, ζ) Προμήθειες.
3. Συντονιστικό Όργανο των Ομάδων Εργασίας.
4. Τόπος και Χρόνος διεξαγωγής του επόμενου Συνεδρίου για το 2020.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021 ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 27/01/2022, στην κατηγορία Γραφείο Τύπου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021, ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 26/01/2022, στην κατηγορία Π.Κ

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιούνται οι κενές θέσεις φαρμακείων, κατά την 31-12-2021, για χορήγηση άδειας ίδρυσης στην Π.Ε. Ηρακλείου.
Οι άδειες ίδρυσης φαρμακείου, σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια, χορηγούνται σε φαρμακοποιούς κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού της Ελλάδος ή κράτους μέλους της Ε.Ε., σε ιδιώτες μη φαρμακοποιούς πολίτες της Ελλάδος ή κράτους μέλους της Ε.Ε. καθώς και σε συνεταιρισμούς φαρμακοποιών μελών της Ο.Σ.Φ.Ε.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2022, στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ιδιοχείρως από τους αιτούντες
στην οδό Τηλεμάχου Πλεύρη 2, περιοχή Ανάληψη στο Ηράκλειο, ή ηλεκτρονικά στο e-mail:
vidakis@crete.gov.gr

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Αναρτήθηκε στις 26/01/2022, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΝΗ

Αναρτήθηκε στις 26/01/2022, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

 ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:17-12-2021

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  26-1-2022

Κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Αναρτήθηκε στις 26/01/2022, στην κατηγορία Ιατροί - Ειδικότητες

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Αναρτήθηκε στις 24/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων & Συγκολλητών στις 26 & 28 Ιανουαρίου 2021

Αναρτήθηκε στις 20/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Π.Ε.Ρεθύμνης: Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

Αναρτήθηκε στις 20/01/2022, στην κατηγορία Φαρμακεία

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Ρεθύμνου ζητά με επιστολή της από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης Μαρία Λιονή

Αναρτήθηκε στις 20/01/2022, στην κατηγορία Π.Κ

Η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης, κα Μαρία Λιονή, απέστειλε σήμερα στην ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας επιστολή με την οποία ζητά να δοθεί παράταση για την προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη Ρεθύμνου.
Συγκεκριμένα στην επιστολή της προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Κώ-στα Σκρέκα και τον Υφυπουργό, κ. Γιώργο Αμυρά, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνης ανα-φέρει τα ακόλουθα:
«H προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του Δασικού χάρτη της Π.Ε. Ρεθύμνης λήγει την 11η Απριλίου 2022 και δύο μήνες πριν το πέρας αυτής προγραμματίζεται να γίνει η ενσωμάτωση των διορθώσεων (αυτεπάγγελτες διορθώσεις κα διορθώσεις προδήλων σφαλμάτων) στον ήδη αναρτημένο Δασικό Χάρτη.
Με την παρούσα επιστολή ζητάμε από το Υπουργείο σας να δοθεί παράταση άνω των τριών μηνών στην εν λόγω προθεσμία, καθώς η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου δε μπορεί αντικειμενικά να ανταποκριθεί στο αιτούμενο έργο εμπρόθεσμα.
Συγκεκριμένα, η χορήγηση της παράτασης κρίνεται επιτακτική καθώς η αρμόδια Υπηρε-σία της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνου, από την 1η Νοεμβρίου έως και την 6η Δεκεμβρίου 2021, λόγω κατάληψης των εγκαταστάσεών της από τους διαμαρτυρόμενους αγροτοκτη-νοτρόφους παρέμεινε κλειστή με αποτέλεσμα το λιγοστό προσωπικό της να μην είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Το απρόβλεπτο αυτό γεγονός σε συνδυασμό με τη διαχρονική και σοβαρή υποστελέχωση σε επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας, τις λειτουργικές δυσκολίες, που έχει επιφέρει εν γένει η πανδημία αλλά και τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό ενστάσεων αναφορικά με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων, καθιστά αδύνατη την υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη της ΠΕ Ρεθύμνης εντός της ορι-σθείσας προθεσμίας.
Ευελπιστούμε στη θετική σας ανταπόκριση, ώστε να εξευρεθεί λύση στην αντιμετώπιση του θέματος με στόχο την κατάρτιση ενός αξιόπιστου και σωστού Δασικού Χάρτη, που να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα».

Επισυναπτόμενα

13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,

Αναρτήθηκε στις 19/01/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
(Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468)
θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα
Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,

Επισυναπτόμενα