Αρχική Πίνακας κενών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του Παν.Γεν. Νοσοκ.Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Πίνακας κενών θέσεων ειδικευόμενων γιατρών του Παν.Γεν. Νοσοκ.Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

Περίληψη
Απόφασης Επιβολής Προστίμου λόγω ανάρτησης ανακριβούς τιμής στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr
(Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1786-1/09.07.2018)

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1000,00) ευρώ στην ομόρρυθμη εταιρεία «ΛΙΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» διότι, κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στις 27/06/2018, στο πρατήριο υγρών καυσίμων που διατηρεί στον Άγιο Ανδρέα Ρεθύμνου, διαπιστώθηκε ότι στο διαδικτυακό τόπο, www.fuelprices.gr, είχε αποστείλει λανθασμένη τιμή πώλησης για το καύσιμο βενζίνη αμόλυβδη unleaded 95. Η παράβαση αυτή τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1000,00 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 114 της αριθμ. 91354/2017 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας(ΦΕΚ 2983 Β΄)
Η παρούσα περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4177/2013.
Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Ο Διευθυντής

Μιχαήλ Δαράκης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα (10) ατόμων ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ή ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/07/2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/07/2018 .

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ: ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Τελευταία Ενημέρωση: 17/07/2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 20-06-2015,4-3-2015,15-7-2016,22-8-2016,3-9-2016,
1-3-2017,2-5-2017,4-6-2017, 23-8-2017 & 5-9-2017

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 19-03-2018

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 26-3-2013 & 23-4-2013
ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 4-11-2016 & 2-3-2017

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 1-7-2016, 6-8-2016 & 16-11-2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 27-11-2013 & 23-12-2013

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : 22-11-2013, 24-10-2015 & 21-4-2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
ΗΜΕΡ. ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ : –

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων στις 25 και 26 Ιουλίου 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Χανίων (12-18_7_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ηρακλείου (12-18_7_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Λασιθίου (12-18_7_2018)
.PDF
Αρδευτ. Δελτίο Π.Ε. Ρεθύμνου (12-18_7_2018)