Αρχική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΥΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1’ ΤΑΞΗΣ ΣΤOYΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΥΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1’ ΤΑΞΗΣ ΣΤOYΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΥΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Γ1’ ΤΑΞΗΣ ΣΤOYΣ ΑΓ.ΔΕΚΑ

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού, της εξεταστικής περιόδου Απριλίου 2019, λήγει την Πέμπτη 04-04-2019.

Εξετάσεις φαρμακοποιών Απριλίου 2019 Αθήνα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Φαρμακοποιού Απριλίου 2019 Αθήνα

Χάρτης Καταλληλότητας Καλλιέργειας Αρωματικών Φυτών

.PDF
απ 1-1 ΑΠΕ Νέα Τεχνομπετόν
.PDF
απ 2-1 ΜΠΕ Ξενοδοχείου KNOSSOS ROYAL HOTEL
.PDF
απ 5-1 ΑΠΕ Cosmote
.PDF
απ 6-1 ΑΠΕ wind hellas
.PDF
απ 7-1 Απόψεις ΜΠΕ μονάδα παραγωγής σκυροδέματος ΤΟΜΕΣ ΑΤΕ
.PDF
Αποδεικτικό Δημοσίευσης πρακτικό 1
.PDF
Πρακτικό 1 (6-2-2019)
.PDF
Πρόσκληση 1 (6-2-2019)