Αρχική Πίνακες Κενής θέσης Ειδικευόμενου Γιατρού του Παν. Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου 21-5-2018

Πίνακες Κενής θέσης Ειδικευόμενου Γιατρού του Παν. Γεν. Νοσοκ. Ηρακλείου 21-5-2018

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας: www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων  στις 09 και 11 Μαίου 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

Σας αποστέλλουμε συνημμένα πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης στο ανοικτό Συνέδριο «Περιοχές NATURA 2000: Προστασία και Βιώσιμη Ανάπτυξη», που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά 10-12 Μαΐου 2018.

Το Συνέδριο σκοπό έχει, μέσα από μια ρεαλιστική προσέγγιση, να αναδείξει ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, με συνδυασμό προστασίας και ορθής διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.

Επισυνάπτουμε ακόμη το Πρόγραμμα του Συνεδρίου, καθώς και Δήλωση Συμμετοχής για όσους επιθυμούν να εγγραφούν εκ των προτέρων στους Συνέδρους.

Παρακαλούμε προωθήστε την πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Σας ευχαριστούμε πολύ,

Η  Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε.  Χανίων ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ»  προϋπολογισμού  60.000,00 €, που δεν έγινε διότι δεν  κατατέθηκε καμία οικονομική  προσφορά θα διεξαχθεί στις 8/04/2018 ημέρα   Τρίτη  ώρα 10.00 π.μ.   

Από το Τμήμα Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου  ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικών αδειών Ψυκτικού  στις 14, 16 και 18 Απριλίου 2018, σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα:

.DOC
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΣΤ ΚΡΕΤΑ ΓΚΑΖ ΑΕΤΕΥ