Νοέμβριος 27, 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΥΠΟΕΡΓΟ 26ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΓΗΚΑΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ “ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ”»

Περισσότερα >

Νοέμβριος 27, 2020

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ,ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Π.Ε.Ο ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ».

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για το έτος 2020

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν στους...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2020

Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροεξοπλισμού γραφείων και φωτοαντιγραφικού χαρτιού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων

Περισσότερα >

Νοέμβριος 26, 2020

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € με ΦΠΑ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ”, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 74.400,00 € με ΦΠΑ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 25, 2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2020-2021 για τη Χορήγηση Τεσσάρων (4) Υποτροφιών Σε Φοιτητές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα >

Νοέμβριος 25, 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 25, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την Ενοικίαση εφτά (7) επιπλέον Ψυκτικών Θαλάμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ που θα παραχωρηθούν στους Δήμους Βιάννου, Κισσάμου, Σητείας, Καντάνου και Σελίνου, Αρχανών Αστερουσίων για τα σημεία διανομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου για την Ενοικίαση εφτά (7) επιπλέον Ψυκτικών Θαλάμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 23, 2020

Tροποποίηση της αρ.πρωτ.244705/22-10-2020 (Α.Δ.Α.Μ.:20PROC007531675) Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνέχεια της αρ.1294/2020 (Α.Δ.Α.:ΩΙΨ77ΛΚ-5Λ1) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει την τροποποίηση της αρ.πρωτ.244705/22-10-2020 (Α.Δ.Α.Μ.:20PROC007531675) Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 20, 2020

Συνοπτικός διαγωνισμός με θέμα την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων για τα έτη 2020 – 2021 και για την ΕΠΑΣ Χανίων Κρήτης και το Λιμενικό Ταμείο Χανίων για το έτος 2021»

Περισσότερα >