Αρχική Ενημέρωση Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί

Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί


Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ/νσης Β’θμιας εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Η κατόπιν της αριθμ. 105/2019 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσια  φανερή μειοδοτική δημοπρασία για…

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για πολιτιστική εκδήλωση, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης για πολιτιστική εκδήλωση,  προϋπολογισμού Έξι…

Διάβασε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Αίθουσας για πολιτιστική εκδήλωση, στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφέρειας Κρήτης 2019.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης Αίθουσας για πολιτιστική εκδήλωση,  προϋπολογισμού Τεσσάρων χιλιάδων Εννιακοσίων…

Διάβασε περισσότερα

Διακήρυξη για τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση ΚΕΣΥ Ν. Ηρακλείου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.Η κατόπιν της αριθμ. 104/2019 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής  διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί δημόσια  φανερή μειοδοτική δημοπρασία για…

Διάβασε περισσότερα