Ιούνιος 25, 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Αγορά Παραστάσεων από τον κύκλο Δράσεων της Εταιρείας Θεάτρου Μνήμη

Περισσότερα >

Ιούνιος 24, 2022

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων σε θέματα πολιτικής του τομέα υγείας, καθώς...

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την παροχή υπηρεσιών όσο αφορά στις μετακινήσεις προσκεκλημένων συγγραφέων του«1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2018»

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας υλικού της δράσης «1ο Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών δημιουργίας υλικού της δράσης «1ο Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του υποέργου:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΓΕΝΙΚΗΣ»

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ...

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παραγωγής του «1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παραγωγής του «1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και παραγωγής του «1ου Φεστιβάλ Βιβλίου», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Αναπτυξιακού Χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων 2020- 2022

Περισσότερα >