Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

Λιονή Μαρία

Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου
Τακτικό Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής


Δρυμάκης Εμμανουήλ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Νομικός Σύμβουλος

Μπαγουράκη Παρασκευή

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Πολυχρονάκης Ιωάννης

Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ρεθύμνου