Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Ευρωπαϊκά & Διεθνή Θέματα

Πρόγραμμα: INTERREG EUROPE

 Το έργο NICHE

 

Το έργο «NICHE», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Ρεθύμνης, σχεδιάστηκε με άξονα τα κοινά σημεία και τις υπάρχουσες δυνατότητες καινοτομίας των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο, σε σχέση με τον τομέα των τροφίμων. Το έργο επιδιώκει να οδηγήσει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων να υιοθετήσουν, σε μεγαλύτερο ποσοστό, δράσεις έρευνας και καινοτομίας, ως απάντηση στην υφιστάμενη ζήτηση

Περισσότερες Πληροφορίες στo επισυναπτόμενo αρχείo και στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

NICHE εικονίδιο

 

 

Το έργο REBUS

 

Το έργο «REBUS», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Κρήτης, αφορά στη βελτίωση της ικανότητας των Δημόσιων Αρχών στις περιφέρειες της Ευρώπης να αναδείξουν και να προωθήσουν αποτελεσματικές πολιτικές ανακαίνισης στα κτίρια τους, στην ευαισθητοποίηση των χρηστών των δημοσίων κτιρίων και στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των φορέων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Περισσότερες Πληροφορίες στo επισυναπτόμενo αρχείo και στο σύνδεσμο που ακολουθεί: 

rebusp

 

Το έργο TANIA

 

Το έργο «TANIA», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από την Δνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/Tμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Χανίων, επιδιώκει να ενισχύσει την τεχνολογία της Νανοαποκατάστασης στην απορρύπανση εδάφους και νερού και να δημιουργήσει ευκαιρίες δραστηριοποίησης στον τομέα αυτό των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες στo επισυναπτόμενo αρχείo και στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
Το έργο ROAD CSR

Το έργο «ROAD CSR», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, στοχεύει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στο να βοηθήσει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εφαρμόσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως μία ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν έναν οδικό χάρτη για την ενσωμάτωση της ΕΚΕ στις εθνικές και περιφερειακές νομοθεσίες και προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

Το έργο CLEAN

 

Το έργο «CLEAN», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κρήτης και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αφορά στη βελτίωση των εργαλείων πολιτικής ως προς την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των δημόσιων υποδομών κατά 4%, μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας των δημόσιων αρχών, των ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και των ερευνητικών κέντρων και εταιρειών που μπορούν να εισάγουν νέες καινοτόμες λύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο και στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

 

 

Attachments:
Download this file (CLEAN.pdf)CLEAN.pdf[ ]98 kB
Download this file (ROAD CSR.pdf)ROAD CSR.pdf[ ]111 kB
Download this file (TANIA.pdf)TANIA.pdf[ ]191 kB
Download this file (NICHE.pdf)NICHE.pdf[ ]152 kB
Download this file (REBUS.pdf)REBUS.pdf[ ]206 kB

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me