Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ BAΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των προς εκτέλεση εργασιών
Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν γραπτώς τις προσφορές τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 11:00 π.μ , στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) υπόψη της κας Χαιρετάκη Γεωργίας ή του κου Λουκογιαννάκη Νικολάου (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2831340805 και 2831340751 αντίστοιχα).
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσμες. Απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως. Δύναται επίσης, να την αποστείλουν στην παραπάνω Δ/νση υπόψη των προαναφερομένων υπαλλήλων, ταχυδρομικά ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα με αποκλειστική ευθύνη του προσφέροντα όσον αφορά την έγκαιρη παράδοσή τους. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και για το περιεχόμενο των φακέλων της προσφοράς. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ημερομηνία της σφραγίδας δεν λαμβάνεται υπόψη.Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιαδήποτε τρόπο πριν την διενέργεια του διαγωνισμού, πρωτοκολλούνται και παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών , πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται στην προκήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

O διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης (Διεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ) την Τετάρτη 8/3/2017 και ώρα 11:00 π.μ που είναι και η ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me