Κυριακή, Απρίλιος 22, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΛΙΟΥ ΠΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 245.000,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Διεύθυνση Τεχνικών ΄Εργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ»
1ο υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΛΙΟΥ»
Εκτιμώμενης αξίας 197.580,65 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της
παρούσας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου
κατασκευής του ως άνω έργου.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me