Παρασκευή, Φεβρουάριος 23, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions (AER)

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτέλεσε μέλος της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για πολλά έτη. Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών στην ευρύτερη Ευρώπη. Φέρνοντας κοντά πάνω από 270 περιφέρειες από 33 χώρες και 16 διαπεριφερειακούς οργανισμούς, η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι η πολιτική φωνή των μελών της και ένα φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας. Το 70% των μελών της προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αποστολή της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι:

 • Η προώθηση της αρχής της επικουρικότητας και της περιφερειακής δημοκρατίας
 • Η αύξηση της πολιτικής επιρροής των περιφερειών εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
 • Η στήριξη των περιφερειών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και της παγκοσμιοποίησης
 • Διευκόλυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλη την ευρύτερη Ευρώπη και πέραν αυτής

Επιτροπές

1η Επιτροπή Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προτεραιότητες:

 • Πολιτική συνοχής
 • Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή πολιτική
 • Οικονομική ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Βιώσιμος τουρισμός
 • Γεωργία και ανάπτυξη της Υπαίθρου

2η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

Προτεραιότητες:

 • Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες
 • e-health – AER e-he@lth network
 • Αναπηρίες – Δίκτυο AER «Ίση Ευρώπη για άτομα με αναπηρίες»
 • Κατευθυντήριες αρχές
  • Περιφερειακή προετοιμασία για δημογραφική αλλαγή
  • Ίσες Ευκαιρίες για όλους

3η Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Διεθνών Συνεργασιών

Προτεραιότητες:

 • Πολιτισμό
 • Διεθνείς συνεργασίες
 • Παιδεία και Εκπαίδευση
 • Νεολαία

Μόνιμη Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

Προτεραιότητες:

 • Επιρροή
 • Γνώση
 • Δράση

Μόνιμη Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών

Προτεραιότητες:

 • Δημιουργία οδικού χάρτη ίσων ευκαιριών 2011-2016
 • Επανεξέταση περιφερειακών ικανοτήτων στον τομέα των ίσων ευκαιριών
 • Η εκπαίδευση ως εργαλείο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και καταπολέμηση της προκατάληψης
 • Ανταλλαγή εμπειριών και καλές πρακτικές ανάμεσα στις περιφέρειες
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με το ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.aer.eu/

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me