Πέμπτη, Απρίλιος 26, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Τουρισμός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσματα, αποτίμηση και σχολιασμό του τουριστικού προφίλ του αλλοδαπού επισκέπτη στη Δυτική Κρήτη κατά την τουριστική περίοδο 2013.
Στο πρώτο κεφάλαιο, αναλύονται δευτερογενή στοιχεία που αφορούν τον Ελληνικό τουρισμό και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει στην οικονομία της χώρας. Επίσης, γίνεται καταγραφή των διεθνών αφίξεων στα δύο αεροδρόμια της Κρήτης (Χανίων και Ηρακλείου), όπου παρουσιάζονται και αναλύονται οι κύριες χώρες προέλευσης των επισκεπτών.
Το δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται στον σχεδιασμό και την μελέτη της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο στόχος της έρευνας, τα στάδια υλοποίησης αυτής καθώς και το οργανόγραμμα της ομάδας έρευνας.
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, βάσει ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων. Αρχικά, γίνεται μια αποτίμηση των γενικών χαρακτηριστικών του συνόλου των αλλοδαπών τουριστών που επισκέπτονται το αεροδρόμιο Ι.Δασκαλογιάννης. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται στοχευμένες διαφοροποιήσεις με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • πτήση που επέλεξαν για να έρθουν στη Δυτική Κρήτη (επισκέπτες charter vs επισκέπτες Ryanair),
  • εθνικότητα,
  • ομάδες χωρών προέλευσης (Σκανδιναβοί vs Υπόλοιποι επισκέπτες),
  • ηλικία (τρεις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες).