Παρασκευή, Μάιος 26, 2017
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Θέσεις Εργασίας

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τεύχη προκηρύξεων ΑΣΕΠ στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr στη διαδρομή ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΗ /ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Επίσης, έντυπα αιτήσεων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ βρίσκονται στο δικτυακό τόπο www.asep.gr

Τίτλος COM_CONTENT_created_DATE_ENDS
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
ΣΟΧ 2/2016: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΜΕ1/2016: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ & ΔΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΛασιθίου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ Χανίων: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2016 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2_2016 για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ΔΕ οδηγών Αυτοκινήτων.
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης τεχνίτη.
Πίνακες επιτυχόντων καυ απορριπτέων ΥΕ εργατών αποθήκης 34 ημερομισθίων
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΤΩΝ
«Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης»
Προσληψη ανειδίκευτων εργατών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας του Ε.Ο.Δ. Κρήτης Αυγ 2016
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Πρόσληψη πέντε (5) ατόµων δίµηνης απασχόλησης στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας
ΠΕ Χανίων: Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ειδικότητας: ΥΕ Εργατών για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2016 Σύμφωνα με την με αριθμ. 120076/01-07-2016 Ανακοίνωση
ΠΕ Χανίων: Πίνακες Αποτελεσμάτων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1 -2016 Υποψηφίων Κατηγορίας ΠΕ Ειδικότητας: Τομεάρχες Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνοι (Εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγοι Φυτικής Παραγωγής)
Π.Ε. Χανίων: Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων
Π.Ε. Ρεθύμνης :Ανάρτηση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΣΟΧ1/2016 (υπ’ αριθμ. πρωτ. 86753/18-05-16)
ΠΕ Λασιθίου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ1/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2016
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2016 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Π.Ε. Ρεθύμνης : "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ (1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ"
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1_2016 για την πρόσληψη οκτώ ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Π.Ε. Ρεθύμνης : Πρόσληψη έξι ατόμων ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων
Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων
Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 7 ΑΤΟΜΩΝ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 3 ΑΤΟΜΩΝ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Π.Ε. Ρεθύμνης : "ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΙΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ"
Προσληψη ανειδίκευτων εργατών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας του Ε.Ο.Δ. Κρήτης 2016
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 5/2015
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ 6/2015 ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Π.Ε. Ρεθύμνης : " ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ9/2015 (υπ' αριθμ. πρωτ. 152760/02-12-15) πρόσληψη ενός ατόμου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ"
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ6_2015 πρόσληψη πέντε ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ: Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5/2015 της Π.Ε. Χανίων
Π.Ε. Ρεθύμνης : "Πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων "
Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 3 ΑΤΟΜΩΝ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Π.Ε ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 3 ΑΤΟΜΩΝ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ειδικότητας: ΥΕ Εργατών Αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015
ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ: Επαναπροκήρυξη πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, δύο(02) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Π.Ε. Χανίων για την κάλυψη παροδικών αναγκών.
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 4/2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 78128/22.6.2015) ΤΗΣ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ5/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
Π.Ε. Χανίων: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 80889/26-6-2015 Ανακοίνωση της Π.Ε. Χανίων
Π.Ε. Ρεθύμνης : "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ8/2015 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me