Παρασκευή, Μάρτιος 23, 2018
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Θέσεις Εργασίας

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα τεύχη προκηρύξεων ΑΣΕΠ στο δικτυακό τόπο του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr στη διαδρομή ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΗ /ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Επίσης, έντυπα αιτήσεων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ βρίσκονται στο δικτυακό τόπο www.asep.gr

Τίτλος COM_CONTENT_created_DATE_ENDS
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018 που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 28187/7-2-2018 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΟΧ 1/2018 που αφορά στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά 5 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΜΕ 1/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΠΕ Λασιθίου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'αριθμ.ΣΜΕ 1/ 2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Π.Ε. Χανίων: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ2/2017 Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ
ΠΕ Λασιθίου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2_2017 για την πρόσληψη τριών ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
ΠΕ Χανίων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 227249/27 - 10- 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 3 /2017- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ
Π.Ε. Ρεθύμνης : ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΕ Ηρακλείου: Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ."Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη "
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛOΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 5 ΑΤΟΜΩΝ (ΙΔΟΧ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2017
Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Προσληψη ανειδίκευτων εργατών για εκτέλεση εργασιών καθαριότητας του Ε.Ο.Δ. Κρήτης Αυγ 2017
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ: Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 που αφορά την πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας.
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 που αφορά την πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας.
Π.Ε. Λασιθίου, πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας και πίνακας απορριπτέων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 που αφορά την πρόσληψη τομεαρχών δακοκτονίας.
ΠΕ Χανίων: Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Εργατοτεχνικου προσωπικού ΥΕ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2017
Π.Ε.Xανίων: Ανακοίνωση για τη πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, συνολικού αριθμού δεκατεσσάρων (14) ατόμων του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1_2017 για την πρόσληψη εννέα ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
Π.Ε.Xανίων: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (11) ατόμων, στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2017
Π.Ε. Ρεθύμνης : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2017
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών στο "πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 2017"
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛOΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Πρόσληψη έξι (6) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών στο «πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ Ι.Δ.Ο.Χ ΕΝΟΣ (3) ΑΤΟΜΩΝ (ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΠΕ Λασιθίου: Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στην Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης εργάτη
ΣΟΧ 2/2016: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΣΜΕ1/2016: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕ & ΔΕ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ. ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αρ ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΛασιθίου: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΟΧ2/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ Χανίων: Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2/2016 για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ2_2016 για την πρόσληψη δύο ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ΔΕ οδηγών Αυτοκινήτων.
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Ανακοίνωση πρόσληψης τεχνίτη.
Πίνακες επιτυχόντων καυ απορριπτέων ΥΕ εργατών αποθήκης 34 ημερομισθίων
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ τριών (3) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου «στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς»
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΤΩΝ
«Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κρήτης»

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ακολουθήστε μας στο διαδίκτυο

Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr

Κοινοποίησε το!

Περιοχή Χρηστών

Σύνδεση

Σύνδεση

Όνομα Χρήστη
Κωδικός *
Remember Me