Δευτέρα, Νοέμβριος 20, 2017
Βρείτε μας στο Facebook Ακολουθείστε μας στο Twiter Ενημέρωθείτε μέσω RSS Παρακολουθείστε μας στο Youtube Βρείτε μας στο Linkedin Δείτε μας στο Flickr Ακολουθείστε μας στο Scoopit       Ελληνικά  English       Sitemap

Δημοσίευση Πρόθεσης Δημοπράτησης

Τίτλος
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Ε.Ο. & Π.Ε.Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΕ Χανίων: Η Δ.Τεχ.Εργ. ανακοινώνει: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ : ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11-2- 2017, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ»
ΠΕ Χανίων: Η Δ/νση Τεχνικών έργων ανακοινώνει: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», 9o ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 11-02-2017 ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΕΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.12 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ"
ΠΕ Χανίων: Η Δ/νση Τεχνικών έργων ανακοινώνει την πρόθεση δημοπράτησης του έργου:«ΓΕΩΤΡΗΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΕΙΜΑΔΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΥΛΩΝΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ Δ. ΧΑΝΙΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» Προϋπολογισμού 43.700,00 € (με Φ.Π.Α.)
ΠΕ Χανίων: Η Δ/νση Τεχνικών έργων ανακοινώνει την πρόθεση δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ-ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ :ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠ.ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΑ –ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ –Β΄ ΦΑΣΗ »
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου: «Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφ. Ενότητας Ηρακλείου 2015»
Π.Ε.Xανίων: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 10ο ΥΠΟΕΡΓΟ«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Ο.Δ. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Προϋπολογισμού 73.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
Π.Ε. Ρεθύμνης: "Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ» 2ο Υποέργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΔΡΟΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ»
Π.Ε.Xανίων: Δημ/ση πρόθεσης δ/σης έργου: «ΥΠΟΕΡΓΟ 47 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ», Προϋπ/σμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ)
Π.Ε.Xανίων: Δημ/ση πρόθεσης δ/σης έργου: « ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΕΙΣ) », Προϋπ/σμού 73.860,00€ (με ΦΠΑ)