ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Υπομέτρο 6.3)

Αναρτήθηκε στις 8/03/2019, στην κατηγορία Π.Κ

3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-1-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΄΄1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020΄΄Διευκρινίσεις όσον αφορά την 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3

 

2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 592 23-01-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ‘ 1Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 160/9-1-2019 (ΦΕΚ 18 Β/2019) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3_ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 592

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 592 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3

ΥΑ 160_2019 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. 160_9-1-2019 (ΦΕΚ18_Β_2019) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ `ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 6.3