Υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 02…

Διάβασε περισσότερα

Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Περιφέρειας Κρήτης

Γνωστοποίηση  πλήρωσης μίας  (1) θέσης  Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Ενέργειας Περιφέρειας Κρήτης, σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης υγρών…

Διάβασε περισσότερα

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 3K/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, στο ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), την Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Κράτους (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), την Ιερά Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυμπίας (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Υπουργείο Υγείας), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Επιμελητήριο Λακωνίας (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 3K/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, στο ΦΕΚ 10/11.4.2019/τ. ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι…

Διάβασε περισσότερα