Αρχική Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης της υπ’ αριθ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ)

Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης της υπ’ αριθ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ)

Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης  της υπ’ αριθ. πρωτ.:
2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
(ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ)

Α) Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών Β) Ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών Γ) Διευκολύνσεις υπαλλήλων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς έτους 2019 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

.PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Δ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
.PDF
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ_ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ επαναληπτικές 2.6.19
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών_ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Σειρά Ανακήρυξης)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Συνδυασμών_ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα_ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (Σείρα ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Σειρά ανακήρυξης)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (Σειρά ψήφων)
.PDF
Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών_ΔΗΜΟΥ ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Σειρά ανακήρυξης)