Βιογραφικά Εισηγητών Συνεδρίου

Image may contain: 1 person, smiling

Κυριάκος Κώτσογλου

Ο Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου γεννήθηκε το 1967 και ζει στα Χανιά Κρήτης. Είναι παντρεμένος και πατέρας (2) παιδιών. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα «Οργάνωσης και Διοίκησης» του ίδιου τμήματος και από το 2012 διδάκτορας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο διατριβής: «Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – «e-Government» και η συνεισφορά της στην Εξάλειψη της Διαφθοράς και την Βελτίωση των Υπηρεσιών, στην Δημόσια Διοίκηση».

Την τελευταία δωδεκαετία συμμετέχει ενεργά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Νομάρχη Χανίων σε θέματα Οργάνωσης και Διοίκησης (2007-2010), Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων την ίδια περίοδο και Υπεύθυνος Ποιότητας στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης – Ο.Α.ΔΥ.Κ.

Από το 2014 είναι εκλεγμένος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης στον Τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το 2018 έγινε Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον ίδιο Τομέα. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της, Μέλος του Δ.Σ. της Αναπτυξιακής Χανίων Α.Ε. αλλά και με συμμετοχή, στις δράσεις Τουρισμού, Αθλητισμού και Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης, με πλήθος διακρίσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς του.

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος στους Τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισμού, ενώ παραμένει μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ανάπτυξης.

Ευάγγελος Μαρκάτος

Ευάγγελος Μαρκάτος

Ο Ευάγγελος Μαρκάτος, καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης, είναι ο επικεφαλής του εργαστηρίου Κατανεμημένων Υπολογιστικών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Κατά την διάρκεια των προηγουμένων 15 ετών, ο κ .Μαρκάτος διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος άνω των 40 χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών και εθνικών έργων έρευνας και ανάπτυξης στα επιστημονικά πεδία της ασφάλειας, των δικτύων και των υπολογισμών υψηλών επιδόσεων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα στην διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία. Έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής προγράμματος σε κορυφαία συνέδρια όπως τα ACM ASPLOS, ACM SIGMETRICS, IEEE ICDCS, κλπ. Έχει διατελέσει ιδρυτικό στέλεχος και πρόεδρος της πρώτης επιτροπής προγράμματος του EuroSec, του European Workshop on System Security, το οποίο διεξάγεται σε ετήσια βάση από το 2008 σε συνεργασία με το EuroSys, το κορυφαίο ευρωπαϊκό συνέδριο της ACM στην περιοχή των Computer Systems.

Από το 2000, συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες αναφορικά με την υλοποίηση πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Για παράδειγμα, έχει διατελέσει συντονιστής των ευρωπαϊκών έργων LOBSTER, NoAH, και i-code. Το LOBSTER, ιδιαίτερα, συντόνισε την υλοποίηση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής Μαρκάτος, είναι σήμερα επικεφαλής του Δικτύου Αριστείας SysSec το οποίο έχει σαν στόχο να κινητοποιήσει την ευρωπαϊκή ερευνητική κοινότητα στην περιοχή της ασφάλειας συστημάτων και δικτύων με έμφαση στην ανίχνευση και διαχείριση κινδύνων για το Διαδίκτυο του μέλλοντος.

https://www.ics.forth.gr/dcs/index_main.php?l=g&c=513

Μαρία Κασωτάκη Σπούδασα Χημικός Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησα το 1982. Συνέχισα τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έλαβα  το μεταπτυχιακό τίτλο (ΜcS) από το  Imperial College of Science and Technology στον τομέα: “Τεχνολογία και Ανάπτυξη”. Διαθέτω πλούσια εμπειρία στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων, το συντονισμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων διαπεριφερειακής συνεργασίας και προγραμμάτων καινοτομίας, τη διαχείριση δράσεων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής.

Διετέλεσα   συνεργάτης του Υπουργείου Βιομηχανίας, του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας. Διετέλεσα Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου Εξωτερικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς και Προϊσταμένη Περιφερειακής Πολιτικής στη Δ/ση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης. Από το 2010 υπηρετώ στη θέση Προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κρήτης. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου πορείας έχω συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μεγάλο αριθμό διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, καθώς και σε μεγάλο αριθμό επιτροπών και ομάδων εργασίας.

Την τελευταία 20ετία έχω συμμετάσχει ενεργά σε αρκετούς συλλογικούς φορείς ως εκλεγμένο μέλος (Πρόεδρος Συλλόγου Χημικών Μηχανικών Κρήτης, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΤΑΚ, Πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου  Ηρακλείου, Αντιπρόεδρος του Λυκείου Ελληνίδων Ηρακλείου κλπ).

Spiros Skolarikis's Profile Photo, Image may contain: 1 person, closeup

Σπύρος Σκολαρίκης

Ο Σπύρος Σκολαρίκης είναι ιδρυτής και CEO των εταιρειών Λογισμικού B-OPEN SA (2004, Θεσσαλονίκη), Comidor LTD (2016, London, UK).

O Σπύρος Σκολαρίκης κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού / Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο παρελθόν ήταν συνιδρυτής της Genesis Information Systems που κατείχε ηγετικό ρόλο στην παραγωγή Λογισμικού για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και μέτοχος και Τεχνικός Διευθυντής (CTO) στην Computer Team SA που δραστηριοποιείται στον χώρο της Υγείας με Λογισμικό για Νοσοκομεία και Κλινικές.

Ο Σπύρος Σκολαρίκης από το 2000 έχει εργαστεί σε θέματα τεχνολογίας και αρχιτεκτονικής Λογισμικού έχοντας σχεδιάσει και επιβλέποντας την δημιουργία, της Cloud Technology Platform jPlaton TM (2008) που πρώτη εισήγαγε την μεθοδολογία Cascaded-Multilayered XML στη σχεδίαση Λογισμικού, το Comidor TM που είναι Cloud πλατφόρμα ψηφιακού αυτοματισμού Επιχειρήσεων και Οργανισμών βασισμένη σε Low-Code BPM and RPA (2014) και το CiRANO που είναι περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών στο Cloud (High Productivity Application Development as a Service – 2018).

Παναγιώτης Κρανιδιώτης

Ο Παναγιώτης προωθεί για αρκετά χρόνια την χρήση των Ανοικτών Τεχνολογιών παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ώς senior systems engineer και σχεδιαστής λύσεων σε λογισμικό ανοικτού κώδικα.

Έχει εργαστεί σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα καθώς και στον τραπεζικό τομέα. Είναι μέλος του ΔΣ του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) και μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΕΜΠ για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Επαγγελματικά δραστηριοποιείται ως solutions architecht στην εταιρία IT Digital Transformation Services , η οποία εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της πλατφόρμας ανοικτού κώδικα WSO2.

Παράλληλα δραστηριοποιείται ως σύμβουλος πληροφορικής για τον σχεδιασμό της ψηφιακής πολιτικής οργανισμών τόσο δημόσιο όσο και ιδιωτικού τομέα.

Βασίλης Λούρδας

Ο Βασίλης Λούρδας είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα Συστήματα Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει εργαστεί στις εταιρίες MLS Πληροφορική και European Dynamics ως προγραμματιστής για 2 έτη και με σύμβαση έργου σε συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ενίσχυση σπουδών στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης για 4 έτη.

Από το 2007 μέχρι και το 2010 εργάστηκε ως υπάλληλος της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με κύρια αντικείμενα την υποστήριξη εφαρμογών και χρηστών, διαχείριση βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών συστημάτων. Από το 2011 έως και σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος του τμήματος Σχεδιασμού Συστημάτων της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με επιπρόσθετα καθήκοντα την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα και σκοπό την βελτιστοποίηση της επιχειρησιακής λειτουργίας της Περιφέρειας.

Από το 2015 είναι εγγεγραμμένο μέλος της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας για την οποία εκτελεί χρέη διαχειριστή (webmaster) των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας (ιστοσελίδα, λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μητρώο μελών της ΕΠΕ, κτλ.).

Συμμετέχει ενεργά στις μεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα για έργα ανοικτού κώδικα, όπως το Yii framework, Matomo, Drupal.

Πάνος Καρβούνης Ο Πάνος Καρβούνης σπούδασε Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι ο συνιδρυτής της Modus όπου και εργάζεται από το 1994 ως Chief Technology Officer (CTO). Είναι υπεύθυνος σχεδίασης και ανάπτυξης των νέων εκδόσεων της πλατφόρμας Papyros Enterprise Content Management System. Από την ίδρυση της εταιρείας έχει εργαστεί στην υλοποίηση συστημάτων Διαχείρισης Εγγράφων, Διαδικασιών και Υποθέσεων σε περισσότερους από 400 πελάτες του δημόσιου και του ιδιωτικού χώρου.

Μάνος Καλαϊτζάκης

Ο Μάνος Καλαϊτζάκης είναι τεχνικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) από το 2006. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής του πανεπιστημίου UMIST του Ηνωμένου Βασιλείου (BSc in Computer Science) και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MPhil in Computer Science) από το πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ (University of Manchester, UK). Η μεταπτυχιακή του διατριβή επικεντρώνεται στο πεδίο της μοντελοποίησης του ηλεκτρονικού επιχειρείν σε συνδυασμό με θέματα χρηστικότητας και προσβασιμότητας των διαδικτυακών εφαρμογών.

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του ΙΠ-ΙΤΕ και έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά  ερευνητικά έργα με πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών.

Τα τελευταία 5 χρόνια διαχειρίζεται έργα έρευνας και καινοτομίας από τον ρόλο του τεχνικού συντονιστή και ασχολείται με την αρχιτεκτονική προϊόντων λογισμικού, την ανάλυση επιχειρησιακού περιβάλλοντος, την καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων και τη σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων.

Έχει συμμετάσχει σε 13 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά.

Μιχάλης Παππάς

O Μιχάλης Παππάς αποφοίτησε το 1994 από τη Πολυτεχνική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, και έως το 1997, απασχολήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ & ΓΓΕΤ ερευνητικά έργα στον τομέα ψηφιακής επεξεργασίας σημάτων και εικόνας. Το ίδιο διάστημα διετέλεσε διαχειριστής του ΙΤ εξοπλισμού του εργαστηρίου.

Από το 1998 έως τα τέλη του 2001 εργάστηκε στην Iντρακόμ, με αντικείμενο την υποστήριξη των μηχανικών ανάπτυξης λογισμικού για τα τηλεφωνικά κέντρα Ericsson AXE. Στις αρχές του 2002 ξεκίνησε ως μόνιμος υπάλληλος στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, όπου απασχολήθηκε με Ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ενώ το 2007 μετακινήθηκε στο Τμήμα Πληροφορικής. Από τη γέννηση των Περιφερειών το 2011 είναι προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής/Διαφάνειας & Υποστήριξης Συστημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 3 δημοσιεύσεων σε διεθνώς αναγνωρισμένα περιοδικά, ενός κεφαλαίου βιβλίου, καθώς και αρκετών παρουσιάσεων σε συνέδρια.

Γιώργος Μουρατίδης

Ο Γεώργιος Μουρατίδης αποφοίτησε το 1997 από το Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας της Σόφιας και αναγνώρισε στην Ελλάδα τον τίτλο σπουδών του στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την ειδικότητα της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής.

Από το 1998 έως το 2006 εργάστηκε στο Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας ως ωρομίσθιος εκπαιδευτής των μαθημάτων: Ασφάλεια Δεδομένων/ Επικοινωνιών, Ασφάλεια συστημάτων, Τεχνολογία λογισμικού, Βάσεις Δεδομένων, Ανάπτυξη κατανεμημένων δικτυακών εφαρμογών.

Κατά τα έτη 1999-2000 υπηρέτησε τη Στρατιωτική του Θητεία στο Σώμα Έρευνας Πληροφορικής στα Στρατηγεία του Α’ και του Β’ Σώματος Στρατού με καθήκοντα την ανάπτυξη λογισμικού για τις ανάγκες του Ελληνικού Στρατού, την υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών καθώς και την υποστήριξη του πανελλαδικού Συστήματος Διοίκησης Ελέγχου Πληροφοριών (Σ.Δ.Ε.Π.).

Το 2002 προσλήφθηκε ως μόνιμος υπάλληλος του τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας. Κατά τα έτη 2005 έως 2007 διετέλεσε Συντονιστής Επικοινωνίας του επιχειρησιακού προγράμματος MODELE στα πλαίσια του Interreg IIIc, στο οποίο η Ν.Α. Ημαθίας πήρε μέρος ως εταίρος- συντονιστής επικοινωνιακής πολιτικής. Το 2009 ορίστηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής ενώ το 2011 και με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης ορίστηκε Προϊστάμενος του τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Ημαθίας.

Γνωρίζει την Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Βουλγαρική γλώσσα με αντίστοιχες πιστοποιήσεις και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως προϊστάμενος του τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Ημαθίας στην Βέροια.

Dimitrios Tsouflidis's Profile Photo, Image may contain: 1 person, smiling

Δημήτριος Ν. Τσουφλίδης

Κατά την διάρκεια της 27χρονης πορείας μου στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση απέκτησα τις παρακάτω εξειδικεύσεις:

  • Επιτελικό Στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης. Μέλος του Εθνικού Μητρώου του ΑΣΕΠ από το 2016
  • Ειδικός Επιμορφωτής σε αντικείμενα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.\«Σύζευξις» από το 2007
  • Πιστοποιημένος επιμορφωτής από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. από το 2012.
  • Μέλος του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Μέλος της Ένωσης Δημοσιογράφων Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου Μακεδονίας – Θράκης από το 2009

Πεδία και αντικείμενα προσφοράς υπηρεσιών από θέσης ευθύνης      

Α. Δήμος Κρύας Βρύσης

Στη Διεύθυνση Δημοτικής Εταιρείας Ανάπτυξης και Κατασκευών, Στο Γραφείο Δημάρχου, Στη Ταμειακή Υπηρεσία και Στο Τμήμα Προσωπικού.

Β. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Πέλλας και αυτή τη στιγμή, Προϊστάμενος του Τμήματος Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Πέλλας

Μέσα από την άσκηση των καθηκόντων των παραπάνω θέσεων, απέκτησα γνώσεις όλου του φάσματος λειτουργίας των Δήμων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Λήψη αποφάσεων, κατάρτιση – εκτέλεση προϋπολογισμών, σύνταξη και τεχνική υποστήριξη προτάσεων έργων για ένταξη σε χρηματοδοτικά εργαλεία, υλοποίηση έργων πληροφορικής, κ.λπ.)

Από την ενασχόλησή μου στις παραπάνω θέσεις ευθύνης απέκτησα σημαντική πείρα στη διαχείριση Έργων και Ομάδας, σε έργα πληροφορικής και άλλων αντικειμένων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, μέσα από τις συμμετοχές μου σε προγράμματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε., του Δήμου Κρύας Βρύσης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τίτλοι Σπουδών:
Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Επικοινωνία και Νέα Δημοσιογραφία
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Γέροντας Αλέξανδρος

Είναι Αν. Προϊστάμενος του Τμ. Πληροφορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πριν τον διορισμό του στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας είχε εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως SONY Europe (Basingstoke, Αγγλία), στην INTRACOM (Αθήνα, Ελλάδα), κ.α.

Κατέχει Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχ. & Τ.Υ. του Πανεπιστημίου Πατρών, MSc του University of Birmingham και ΜΒΑ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια εκπονεί διδακτορική έρευνα με θέμα τη διαλειτουργικότητα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας στην οποία έχει συνεισφέρει έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά ελληνικών και διεθνών συνέδριων (με κριτές) και στο περιοδικό IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing.

Είναι ο εισηγητής και ο υπεύθυνος της υλοποίησης του έργου με τίτλο «ο Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο διακρίθηκε το 2015 ως έργο «Βέλτιστης Πρακτικής» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημόσιας Διοίκησης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης. Είναι το πρώτο Ελληνικό έργο περιφερειακής εμβέλειας που έχει διακριθεί στην εν λόγω διοργάνωση.

Από τα φοιτητικά του χρόνια τον ενθουσίαζε η ιδέα της αξιοποίησης της τεχνολογίας για μια καλύτερη και πιο ευημερούσα κοινωνία. Η ιδέα αυτή έχει βρει εφαρμογή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η οποία είναι στο επίκεντρο των υπηρεσιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του τα τελευταία αρκετά χρόνια.

Του αρέσει το τένις, το τρέξιμο, η θάλασσα και τα ταξίδια.

Ευριπίδης Ζαϊμίδης 

Ο Ζαϊμίδης Ευριπίδης αποφοίτησε το 1992 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και κατέχει πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών με εξειδίκευση στα  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά-Πληροφορική.

Το 2010 ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές και απέκτησε  το Μεταπτυχιακό  του ΕΑΠ  με τίτλο «Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα».

Από το 1993 έως το 2001 απασχολήθηκε με την Μηχανογράφηση Υπηρεσιών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα μέσα από την Εταιρία Παραγωγής και Πώλησης Λογισμικού Η/Υ στην οποία ήταν ιδιοκτήτης. Παράλληλα λειτουργούσε στο Ζυγός Ν. Καβάλας Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης  ενώ απασχολήθηκε με ως ωρομίσθιος καθηγητής στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας στα Τμήματα Διαχείρισης Πληροφοριών και Λογιστικής .

Από το 2001 μέχρι το 2010 εργάστηκε στο Τμήμα Πληροφορικής της Νομαρχίας Καβάλας με παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Προγραμματισμού και Σχεδιασμού με εξειδίκευση στα «Ευρωπαϊκά προγράμματα». Από το 2014 μέχρι σήμερα εκτελεί καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. Καβάλας της Δ/νσης Διαφάνειας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Από το 2007 έως και το 2013 δίδασκε ως εισηγητής σε σεμινάρια σε διάφορα Κ.Ε.Κ. καθότι πιστοποιημένος στην εκπαίδευση ενηλίκων από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. και τον Ε.Ο.Π.Ε.Π. .

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 1 δημοσίευσης με θέμα « An Adaptive Epidemic Information Dissemination Scheme with Cross-layer Enhancements» η οποία και παρουσιάστηκε σε Διεθνές συνέδριο  Πληροφορικής IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC2011) στην Κέρκυρα (Corfu, Greece, June, 2011).

Είναι γνώστης της Γερμανικής γλώσσας και είναι μέλος του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Καβάλας, μέλος του Δικτύου Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών και Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ζυγού.

Παναγιώτης Τσαρδακλής

O Παναγιώτης Τσαρδακλής είναι μέτοχος στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών και Συμβούλων Επιχειρήσεων PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΉ Α.Ε.

Είναι τελειόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  (ΣΟΕΛ), μέλος του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις του Υπουργείου Οικονομικών, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) και μέλος του μητρώου εμπειρογνωμόνων του εξωδικαστικού μηχανισμού που τηρεί η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους .

Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε τακτικούς και εσωτερικούς ελέγχους τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα μεταξύ των οποίων σε Δήμους, Νοσοκομεία, Δ.Ε.Υ.Α., Δ.Ε.Κ.Ο. Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κτλ.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε οικονομικά περιοδικά.

Παναγιώτης Μπονόβας

Προϊστάμενος της επιτελικής Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της ίδιας υπηρεσίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομοτηνή.

Εργασία αρχικά ως υπότροφος και μετά ως συνεργάτης στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου – Παράρτημα Θράκης (http://www.xanthi.ilsp.gr) ως προγραμματιστής/αναλυτής στην ανάπτυξη λογισμικού και επεξεργασία υλικού (χρήση πολυμέσων) σε ερευνητικά προγράμματα

Δίπλωμα διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα “Χαρακτηρισμός Βιολογικών Ιστών με τη Μέθοδο Εφαρμοσμένου Δυναμικού (Πληθυσμογραφία – Τομογραφία)“.

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ. Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Δίπλωμα σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Επιστημονικές συνεργασίες με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.