Φωτογραφίες και Video από το Συνέδριο, επιπλέον του Live Streaming