Δεκέμβριος 24, 2021

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Περισσότερα >

Δεκέμβριος 15, 2020

Ανακοινώσεις για τους ωφελούμενους της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 4/2020 του Προγράμματος Κοινωφελούς Απασχόλησης

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 14, 2020

Πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων και τη συμμετοχή σε διαβούλευση σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες με τη διαδικασία της μετάκλησης για την περίοδο 2021-2022 στην Περιφέρεια Κρήτης.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Περισσότερα >

Ιούνιος 29, 2020

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 36.500 ατόμων σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

ΟΑΕΔ     

Περισσότερα >