Επιχειρηματικότητα – Κοινωνική Οικονομία

StartupGreece
Social Innovation Europe
Υπηρεσίες για εξωστρεφείς επιχειρήσεις

 

Εκπαίδευση – Έρευνα

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (ΙΝ.ΕΠ – Π.ΙΝ.ΕΠ) – Προγραμματισμός Σεμιναρίων
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Πολυτεχνείο Κρήτης
ΤΕΙ Κρήτης
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

 

Συνδικαλιστικοί Φορείς

ΑΔΕΔΥ
European Federation of Public Service Unions

 

Υπουργεία

Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
ΕΣΠΑ Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης
Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

 

Σύνδεσμοι

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας
Βουλή των Ελλήνων
Πρωθυπουργός
Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Κυβέρνησης
Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης
Συνήγορος του Πολίτη
Ανοικτή Διακυβέρνηση
Labs.opengov.gr
ΑΣΕΠ
Αρχή Δεδομένων Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
Εθνικό Τυπογραφείο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ελεγκτικό Συνέδριο
Δι@ύγεια

 

Επενδύσεις

Invest in Greece
Ενισχύσεις Επενδυτικών Σχεδίων

 

Δράσεις Περιφέρειας

Europe Direct Κρήτης
Κρητικό Σύμφωνο Ποιότητας

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύνοψη της Νομοθεσίας της Ε.Ε
Συγχρηματοδοτούμενα Αναπτυξιακά Προγράμματα – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Συμβούλιο της Ευρώπης
Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών
Επιτροπή των Περιφερειών
Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες της Επιτροπής
Στην υπηρεσία του Ευρωπαίου Πολίτη Europa Direct
Έρευνα και τεχνολογία Cordis
Κοινωνία των Πληροφοριών