Νοέμβριος 24, 2020

Πίνακας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Πίνακας καταστημάτων εμπορίας ΦΠ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 19, 2020

Πίνακας καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Πίνακας καταστημάτων εμπορίας ΦΠ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 4, 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS» ΤΟΥ ΜΕΤΡOΥ 6.6.1 ΤΟΥ ΕΠΑΛ&Θ 2014-2020

Περισσότερα >

Ιούλιος 21, 2020

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Περισσότερα >

Ιούλιος 17, 2020

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Πίνακας καταστημάτων εμπορίας ΦΠ (00000003)

Περισσότερα >

Μάρτιος 10, 2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER Αλιείας Ηρακλείου_63.1-CLLD. 16

Περισσότερα >

Μάρτιος 10, 2020

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ LEADER Αλιείας Ηρακλείου (ΜΕΣΑΡΑ)_63.1-CLLD. 32

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2020

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΛΙΑΣ

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 3, 2020

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ_ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Περισσότερα >

Ιανουάριος 31, 2020

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ LEADER Αλιείας Ηρακλείου_63.1-CLLD. 16

Περισσότερα >