Ιούλιος 21, 2020

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ_3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Περισσότερα >

Νοέμβριος 27, 2019

Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Τροποποιήσεις  Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Περισσότερα >

Μάιος 21, 2019

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (Υπομέτρο 6.3)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Βιολογικές Καλλιέργειες

(Μέτρο 11)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Οργανώσεις & Ομάδες Παραγωγών

(Μέτρο 9)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Εξισωτική Αποζημίωση

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

(Υπομέτρο 6.1)

Περισσότερα >

Μάρτιος 2, 2018

Σχέδια Βελτίωσης

(Στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις - Υπομέτρο 4.1)

Περισσότερα >