Μάρτιος 3, 2011

Αποδεικτικό δημοσίευσης αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 15-2 (παροχή τραπεζικών προσφορών στην στην Περιφέρεια Κρήτης)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 17-2 (Εγκριση αποτελ.-αποκατ. οδικού δικτύου Ν. Χανίων (8η φάση 2010 – δυτικές περιοχές)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 18-2 (Κατακύρωση Ερευνητική Γεώτρηση Καρρών, Δήμου Κολυμβαρίου θέση Βασιλιανά)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 1-1 (Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011)απ 19-2 (Παράταση Αξιοποίηση γεώτρησης Σκηνέ)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 3-1 (Εγκριση αποτελέσματος βελτίωση αύλειων χώρων και δημιουργία Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτών, σε τρεις σχολικές μονάδες στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας Ηρακλείου)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 20-2 (Παράταση προθεσμίας Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μάλεμε Χανίων)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 4-1 (Εγκριση αποτελέσματος Διαμόρφωση Φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011)απ 22-2 (Παράταση προθ.-Κλιματισμός γραφείων Διεύθυνσης Υγείας Ν.Α. Χανίων)

Περισσότερα >