Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 26-2 (Παράταση προθεσμίας προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Λύκειο Ασημίου)

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 3, 2011

Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων

Αριθμός Απόφασης: 2705 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 2, 2011

Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες

Αριθμός Απόφασης: 2704 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 1, 2011

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας

Αριθμός Απόφασης: 1 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Ιανουάριος 31, 2011

Απόφαση ορισμού Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

Αριθμός Απόφασης: 2702 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >

Ιανουάριος 24, 2011

Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειαρχών

Αριθμός Απόφασης: 1586 / 2011 Αριθμός Συνεδρίασης: 1 Αρχείο

Περισσότερα >