Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 20-2 (Παράταση προθεσμίας Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μάλεμε Χανίων)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 4-1 (Εγκριση αποτελέσματος Διαμόρφωση Φυσιολατρικής διαδρομής Κόξαρης)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011)απ 22-2 (Παράταση προθ.-Κλιματισμός γραφείων Διεύθυνσης Υγείας Ν.Α. Χανίων)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 5-1 (Εγκριση αποτελέσματος-Αναβ.κοινοχρήστων χώρων σε τρία Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 24-2 (Δικαστική συνδρομή σε μήνυση που έχει υποβληθεί στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 6-1 (Εγκριση αποτελέσματος διαμόρφωση πηγών Καρκανιά)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 25-2 (μετακινήσεις)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Nο 1/11-02-2011) απ 7-1 (Παράταση προθεσμίας έργου Κατασκευή Τεχνικού στα Γδόχια)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 26-2 (Παράταση προθεσμίας προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Λύκειο Ασημίου)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

(πρακτικό Νο 2/18-02-2011) απ 16-2 (Εγκριση αποτελ.-αποκατ. οδικου δικτύου Ν. Χανίων (9η φάση 2010 – ανατολικές περιοχές)

Περισσότερα >