Αναζητήστε και πληροφορηθείτε για τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011 (Προγραμματική Σύμβαση με Δ Αρχανών Αστερουσίων, για την υλοποίηση του έργου (Κατασκευή 2-θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Αρχανών)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011ΜΠΕ Επέκταση Ξενοδοχείου Εμμ Φασουλάκη)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011 (Προγρ Σύμβαση με Δ Χερσονήσου την υλοποίηση του έργου (Κατασκευή Νηπιαγωγείου και προσθήκη αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Μοχού)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011ΜΠΕ Δυτική Περιμετρική Παγκρητίου

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011(Προγρ Σύμβαση με Δ Ηρακλείου για την υλοποίηση του έργου (Ανέγερση 64ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου (’γιος Ιωάννης) Δ Ηρακλείου)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3/21-02-2011ΜΠΕ Αρδευτική γεώτρηση Μπομποδάκη -ΠΕ Ηρακλείου)

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 4/28-02-2011 ( Τροποποίηση στοιχείων Τραπεζικού Λογαριασμού – Ορισμός υπολόγων διαχειριστών υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλιου 2ης συνεδρίασης (30-1-2011) απ 3-1 (πρακτικό εκλογής μελών Οικονομικής Επιτροπής)

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

Αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου 1ης συνεδρίασης (2-1-2011), απ-2-1,Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2011

1η συνεδρίασης (2-1-2011) απ-1-1,Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου

Περισσότερα >