Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε τους Απολογισμούς της Περιφέρειας Κρήτης, όπως και τους επιμέρους Απολογισμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και Θεματική.

Ιούνιος 15, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Μάιος 28, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Περισσότερα >

Μάιος 25, 2021

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Δ΄ τριμήνου 2020

Περισσότερα >

Απρίλιος 22, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Περισσότερα >

Απρίλιος 14, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Περισσότερα >

Απρίλιος 8, 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Περισσότερα >

Νοέμβριος 10, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 10, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 19, 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 18, 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΉ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΊΜΗΝΟ 2020

ΕΚΤΈΛΕΣΉ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΊΜΗΝΟ 2020

Περισσότερα >