Απολογισμοί Περιφέρειας Κρήτης

(2020) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2019) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2018) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2017) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2016) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2015) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2014) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2013) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2012) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

(2011) Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Απολογισμοί Περιφερειακών Ενοτήτων

(2020) (2019)(2018)(2017),(2016) ,(2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Ηρακλείου

(2020) (2019)(2018)(2017),(2016), (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Λασιθίου

(2020) (2019)(2018)(2017), (2016), (2015), (2014), (2013), (2012, ΚΕΚΑΠΕΡ), (2011) ΠΕ Ρεθύμνου

(2020) (2019)(2018)(2017),(2016) , (2015), (2014), (2013), (2012), (2011) ΠΕ Χανίων

Απολογισμοί ανά Θεματική Ενότητα

(2017),(2016), (2015), Πρωτογενής Τομέας,   (2014), (2013), (2012), (2011) Αγροτική Οικονομία & Κοινωνική Πολιτική

(2016), (2015), (2013), (2012), (2011) Ενέργεια – Βιομηχανία – Εμπόριο

 (2017), (2016) (2015), Περιβάλλον – Χωροταξία,   (2014), (2013), (2012), (2011) Περιβάλλον – Χωροταξία- Ενέργεια

(2016),(2015) Επιχειρηματικότητα, Εμπόριο & Καινοτομία

(2016) ,(2015) Παιδεία, Δια βίου Μάθηση & Απασχόληση

(2017) Ευρωπαϊκά Προγράμματα