Οικονομικοί Απολογισμοί της Περιφέρειας Κρήτης ανά τρίμηνο και ανά έτος.

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2018) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2018) Oικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2017) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2016) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2015) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2014) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Δ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Γ’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Β’ Τριμήνου

(2013) Οικονομικός Απολογισμός Α’ Τριμήνου

Μάρτιος 18, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Περισσότερα >

Μάρτιος 3, 2020

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΚ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019

Περισσότερα >

Φεβρουάριος 20, 2020

EΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα >

Ιανουάριος 28, 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΥ 12_2019 ΠΚ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 22, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Γ΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >

Αύγουστος 23, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Β΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >

Ιούνιος 4, 2019

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης Α΄ τριμήνου 2019

Περισσότερα >

Μάρτιος 5, 2019

Οικονομικός απολογισμός Δ’ τριμήνου 2018

Περισσότερα >