Ιανουάριος 27, 2022

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021 ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2022

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-12-2021, ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Π. Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης γνωστοποιούνται οι κενές θέσεις φαρμακείων, κατά την 31-12-2021, για χορήγηση άδειας ίδρυσης...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2022

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2022

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ  ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:17-12-2021 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  26-1-2022

Περισσότερα >

Ιανουάριος 26, 2022

Κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Ιανουάριος 24, 2022

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Γνωστοποίηση τροποποιήσεων για εισαγωγή στο Λιμενικό

Περισσότερα >

Ιανουάριος 20, 2022

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων Ηλεκτρολόγων & Συγκολλητών στις 26 & 28 Ιανουαρίου 2021

Περισσότερα >

Ιανουάριος 20, 2022

Π.Ε.Ρεθύμνης: Γνωστοποίηση κενών θέσεων για χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου

Περισσότερα >

Ιανουάριος 19, 2022

13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,

13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης...

Περισσότερα >

Ιανουάριος 19, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ FRUITLOGISTICA 5-7 Απριλίου 2022

Περισσότερα >