Νοέμβριος 4, 2020

Ανακοίνωση για τη θέση του Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Θεμάτων Περιφέρειας Κρήτης,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα >

Νοέμβριος 3, 2020

Δ/νση Ανάπτυξης ΠE Χανίων Δελτίο Τιμών Τροφίμων Οκτωβρίου

Περισσότερα >

Νοέμβριος 3, 2020

Μέσες τιμές λιανικής πώλησης με ΦΠΑ Οκτωβρίου 2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 3, 2020

Μέσες τιμές Λιανικής πώλησης με Φ.Π.Α Οκτωβρίου 2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 3, 2020

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ : Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με διάρκεια σύμβασης οχτώ μήνες, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Περισσότερα >

Νοέμβριος 2, 2020

Ανακοίνωση Διενέργειας Εξετάσεων για την Απόκτηση Επαγγελματικών Αδειών Μ.Τ.Ε. στις 09 Νοεμβρίου 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

Ανακοίνωση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στον Γεώργιο Νταουντάκη από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Χανίων

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ4/2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

ΠΙΑΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ3/2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ -ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ -ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Περισσότερα >