Οκτώβριος 30, 2020

Μέσες τιμές χονδρικής πώλησης χωρίς φπα

Περισσότερα >

Οκτώβριος 30, 2020

Δημοσίευση της υπ΄ αριθμόν 3E/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ, για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),

Δημοσίευση της υπ΄ αριθμόν 3E/2020 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. στο ΦΕΚ 44/21-10-2020/τ. ΑΣΕΠ, για την επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),

Περισσότερα >

Οκτώβριος 29, 2020

Ανακοίνωση για τη Διενέργεια Εξετάσεων Χειριστών 05 & 06 Νοεμβρίου 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 27, 2020

Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Περισσότερα >

Οκτώβριος 26, 2020

Ανακοίνωση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στον Γεώργιο Γριντάκη από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

Περισσότερα >

Οκτώβριος 26, 2020

Ανακοίνωση Χορήγησης Άδειας Διανομής Εμφιαλωμένου Υγραερίου στην Νικόλαος Ρουσάκης – Μαρία Ρουσάκη Ο.Ε από τη Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου

Περισσότερα >

Οκτώβριος 26, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 23-10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 23-10-20

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 23-10-20

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

23o Δελτίο Άρδευσης από 22-10-2020 έως 28-10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 23, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 22-10-2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ 22-10-2020

Περισσότερα >