Νοέμβριος 27, 2020

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ – Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Περισσότερα >

Νοέμβριος 24, 2020

Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Κρήτης, με τηλεδιάσκεψη

Περισσότερα >

Νοέμβριος 20, 2020

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας οργανικών μονάδων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Περισσότερα >

Νοέμβριος 20, 2020

Επιμορφωτικά προγράμματα Υποψήφιων Ανάδοχων και Θετών Γονέων της Π.Ε. Ηρακλείου και ομάδες συμβουλευτικής γονέων – δημιουργία χώρου

...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 19, 2020

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της αριθμ. ΣΟΧ 3/2020 ανακοίνωσης της Περιφέρειας Κρήτης- Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Περισσότερα >

Νοέμβριος 19, 2020

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, επτά (7) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών) με διετή σύμβαση και δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει.

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην «Επιτροπή Ανταγωνισμού» (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου...

Περισσότερα >

Νοέμβριος 10, 2020

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΓΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗΣ-                                                     ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΕΝΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ:30-10-2020 ΗΡΑΚΛΕΙΟ  10-11-2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 9, 2020

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ5/2020

Περισσότερα >

Νοέμβριος 9, 2020

Π.Ε. Χανίων: Τιμές Οπωρολαχανικών Μηνός Οκτωβρίου

Περισσότερα >

Νοέμβριος 6, 2020

Εξετάσεις Φαρμακοποιών περιόδου Δεκεμβρίου 2020

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις...

Περισσότερα >