Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα πολιτικής προστασίας

Γνωστοποίηση  πλήρωσης  μιας  (1) θέσης Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη Κρήτης σε θέματα πολιτικής προστασίας

Διάβασε περισσότερα