Οκτώβριος 12, 2020

6ος γενικός δολωματικός ψεκασμός Δ. Χανιών

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 26, 2019

4ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 30-09-2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 10, 2019

3ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός στο Δήμο Χανίων στις 11-09-2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 5, 2019

3ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 5/9/2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 2, 2019

3ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 03-09-2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 2, 2019

3ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 02-09-2019

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 2, 2019

3ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 30-08-2019

Περισσότερα >

Αύγουστος 20, 2019

2ος Γενικός δολωματικός ψεκασμός στον Δήμο Χανίων στις 22/8/2019

Περισσότερα >

Αύγουστος 8, 2019

2ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 12-08-2019

Περισσότερα >

Ιούλιος 29, 2019

2ος Γενικός Δολωματικός Ψεκασμός Δήμου Χανίων στις 29-07-2019

Περισσότερα >