Οκτώβριος 19, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 19-10-20

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 29, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ την Τετάρτη 3-10-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 29, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ την Τετάρτη 30-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 24-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 17, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 17-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 15, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 15-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 8, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 8-9-2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 28, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 28-8-2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 24, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 24-8-2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 20, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 20-8-2020

Περισσότερα >