Οκτώβριος 19, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 19-10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 14-10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 13, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 13-10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 9, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/10/2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 29, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΗΣ 30-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 29, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΗΣ 29-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 28, 2020

Ανακοίνωση ψεκασμού δακοκτονίας Δήμου Γόρτυνα 28-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 25, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 25-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΤΗΣ 24-9-2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 17, 2020

ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ 17-9-2020

Περισσότερα >