Οκτώβριος 23, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου β τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ Αγ Στέφανος 22 -10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 21, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου δ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5δ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (19-10-20)

Περισσότερα >

Οκτώβριος 20, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 16, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου γ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15 10 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 16, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου στ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 10 2020 4στ

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

Εναρξη συγκομιδής – τελευταίος ψεκασμός 2020 στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

6α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 13, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 6, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου ε και 5ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4ος ε και 5ος γ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >