Οκτώβριος 14, 2020

Εναρξη συγκομιδής – τελευταίος ψεκασμός 2020 στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

6α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Οκτώβριος 6, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου ε και 5ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4ος ε και 5ος γ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 30, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5ος β-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ Δ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

5α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 10, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου δ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4δ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 7, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4γ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Αύγουστος 25, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4β-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Αύγουστος 25, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

4α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Αύγουστος 6, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο δήμο Αγίου Νικολάου.

Περισσότερα >