Ιούλιος 29, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

3α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Ιούλιος 9, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 2ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

2β-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Ιούλιος 7, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 2ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

2α-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περισσότερα >

Ιούνιος 17, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 1ου δ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1ος δ 2020 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 15, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 1ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Αγίου Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1ος γ 2020 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 12, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 1ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1ος β 2020 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 12, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 1ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 1ος α 2020 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περισσότερα >