Οκτώβριος 23, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου β τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ Αγ Στέφανος 22 -10-2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 21, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου δ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5δ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (19-10-20)

Περισσότερα >

Οκτώβριος 16, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου γ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 15 10 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 16, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου στ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 16 10 2020 4στ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 30, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3 στ, 4ου ε και 5ου α τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΤΑΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου δ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 δ' ΤΟΠ. ΨΕΚΑΣΜΟΥ (24-9-20)-1

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 22, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου γ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4γ' ΤΟΠΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (22-9-20)

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 22, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου ε τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3ε' ΤΟΠΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (22-9-20)

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 18, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου β τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4 β' ΓΕΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (17-9-2020)

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 7, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου δ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3 δ' ΤΟΠΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ (28-8-20)

Περισσότερα >