Οκτώβριος 20, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 14, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 13, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 6ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Οκτώβριος 5, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

5 Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 25, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 5ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

5 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 11, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

4ος Γ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 28, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

4 Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 25, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 4ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

4 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 20, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου δ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

3 Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >

Αύγουστος 20, 2020

Ανακοίνωση έναρξης 3ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας – ορθή επανάληψη

3 Γ ΣΩΣΤΗ ΕΠΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2020

Περισσότερα >