Οκτώβριος 19, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 5ου γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Οκτώβριος 8, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 4ου δ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

4Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 28, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 4ου γ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

4Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 24, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 3ου ε και 4ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

3Ε και 4Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ 24_9_2021

Περισσότερα >

Σεπτέμβριος 22, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 3ου δ και 4ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

4A και 3Δ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21_9_2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 26, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 3ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

3Γ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 26, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 3ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

3Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Αύγουστος 19, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 3ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

3A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Ιούλιος 13, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 2ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

2 B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >

Ιούλιος 5, 2021

Ανακοίνωση έναρξης 2ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

2 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2021

Περισσότερα >