Ιούνιος 24, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 β ΓΕΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 23, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου γ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

1ος γ- 2022-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Περισσότερα >

Ιούνιος 22, 2022

Ανακοίνωση για προσωρινή παύση ψεκασμών δακοκτονίας λόγω υψηλών θερμοκρασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΥΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ -ΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 21, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου β γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

1ος β- 2022-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Περισσότερα >

Ιούνιος 20, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Ιεράπετρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 α ΓΕΝΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Περισσότερα >

Ιούνιος 20, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

1 A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2022

Περισσότερα >

Ιούνιος 17, 2022

Ανακοίνωση έναρξης 1ου α γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Αγίου Νικολάου

1ος α- 2022-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΨΕΚΑΣΜΩΝ

Περισσότερα >