Δακοκτονία Π.Ε. Ρεθύμνης

Εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων (2ου) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τοπικές κοινότητες/οικισμοί στους οποίους από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 καλείστε να διενεργήσετε δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων…

Διάβασε περισσότερα