Δακοκτονία Π.Ε. Ρεθύμνης 2019


Εντολή διενέργειας δολωματικού ψεκασμού ελαιοδέντρων (2ου) στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τοπικές κοινότητες/οικισμοί στους οποίους από την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019 καλείστε να διενεργήσετε δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων…

Διάβασε περισσότερα