Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Συλλογικών Οργάνων Ηράκλειο, 23 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: οικ.…

Διάβασε περισσότερα

ΠΕ Ρεθύμνου: “Απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο”

Η Περιφέρεια Κρήτης- Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο (άρθρο 106 του ν.4070/12), δημοσίευσε πρόσκληση του Περιφερειάρχη…

Διάβασε περισσότερα

Π.Ε. Ρεθύμνου:Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών – εισηγητών για προγράμματα κατάρτισης

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με την…

Διάβασε περισσότερα